Asmenų su klausos negalia integracija į darbo rinką

NAUJIENOS

Duomenų bazė

Norėdami prisijungti prie duomenų bazės spauskite čia…

„Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ III etapas

Nuo 2007 m. birželio 1 d. vykdomas EQUAL projekto „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ III etapas.

Pagrindinis projekto III etapo uždavinys – skatinti pokyčius politikoje ir praktikoje įdarbinant asmenis su klausos negalia. Šio tikslo siekiama diegiant II etape sukurtą naujovišką įdarbinimo metodą – įdarbinimo tarnybą bei įdarbinimo tarpininkų veiklą.

Siūlomas naujas įdarbinimo metodas buvo praktiškai išbandytas ir teigiamai įvertintas darbdavių ir tikslinės grupės II-ojo etapo metu. Rezultatai rodo (iš 159 tikslinės grupės narių, išklausiusių darbo motyvacijos seminarus, šiandien įdarbinti 72), kad toks veiklos modelis efektyvus dirbant su asmenimis, turinčiais klausos negalią.

Projektas „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ bendradarbiauja su kitomis vystymo bendrijomis, vykdančiomis projektus, nukreiptus prieš įvairių socialinių grupių diskriminaciją darbo rinkoje. Tam tikslui sukurtas teminis tinklas „Kova su diskriminacija visuomenėje ir darbo rinkoje“, kurio susitikimų metu daug diskutuojama, sprendžiami iškilę klausimai, dalijamasi patirtimi. III etapo metu ieškoma realių sprendimų.

2007 m. gruodžio mėn. VB „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ išleido leidinį apie II etapo rezultatus ir gerąją patirtį, kuris vadinasi „Kurčiųjų įdarbinimo modelio aprašas. Įdarbinimo tarnybos veikla“ Leidinio el. versiją galite pamatyti čia.

Close Menu