Asmenų su klausos negalia integracija į darbo rinką

NAUJIENOS

Duomenų bazė

Norėdami prisijungti prie duomenų bazės spauskite čia…

PARTNERIAI LIETUVOJE

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinis mokymo centras įsteigs profesinio konsultavimo ir įdarbinimo tarnybą, kuri tiesiogiai bendradarbiaus su LKD renkant duomenis apie bedarbius kurčiuosius, su Vilniaus darbo birža bei Verslininkų konfederacija kaupiant duomenis apie turimas laisvas darbo vietas. VKNRPMC organizuos įdarbinimo tarnybos veiklą: registruoja bedarbius asmenis su klausos negalia, palaiko ryšius su darbdaviais, vykdo darbo paiešką. Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) suteiks galimybę Darbo ir socialinių tyrimų institutui (DSTI) apklausti tikslines grupes surenkant duomenis įdarbinimo tarnybai apie kurčiuosius bedarbius. LKD padės organizuoti seminarus bei parengs bedarbius kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius darbo motyvacijos kėlimo seminarams veiklai. Vilniaus verslininkų konfederacija padės DSTI įvykdyti darbdavių apklausą: surinks potencialių darbdavių duomenis įdarbinimo tarnybai ir skatins darbdavius aktyviai dalyvauti naujos neįgaliųjų įdarbinimo politikos formavime. Konfederacijos surinkti ir pateikti duomenys bus naudingi ir įdarbinimo tarnybos veiklai, ir Vilniaus darbo biržai. UAB “Salo Baltic” parengs tikslinės grupės audiovizualinius prisistatymus panaudojant naujas šiuolaikines technologijas, organizuos įdarbinimo tarpininkų rengimą, tarp kurių bus VB partnerinių institucijų atstovai, įgysiantys naujus sugebėjimus.

ATGAL>>

Close Menu