Asmenų su klausos negalia integracija į darbo rinką

NAUJIENOS

Duomenų bazė

Norėdami prisijungti prie duomenų bazės spauskite čia…

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES

PARTNERIAI

 

VB „EMPLOI DE TH EN FIN DE CARRIERE“ – Darbas karjeros pabaigoje (Reunion salos, Prancūzija)

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji virš 45 m.

Projekto metu bus organizuojami mokymai, kurių metu bus lavinami neįgaliųjų įgūdžiai prisistatyti darbdaviams, šalinami psichologiniai barjerai. Bus organizuojama praktika įmonėje testuojant gebėjimus integruotis į darbo rinką. Neįgalieji bus kuruojami praktikos ir darbo vietose.

Taip pat bus organizuojamas įmonių darbuotojų mokymas: skatinimas įdarbinti neįgaliuosius, ergonominių sprendimų paieška siekiant priimti neįgaliuosius (projekte dalyvaus apie 30 įmonių).

VB „FAME“ – Formation (mokymas) Adaptation (adaptavimas) Maintenance (parama) Employment (įdarbinimas) (Belgija)

Projekto tikslas – darbuotojų ir darbdavių prisitaikymo pajėgumo gerinimas, siekiant pritraukti kuo daugiau žmonių su negalia į atvirą darbo rinką.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Žmonių su negalia problemų analizė. Siekiama naikinti stereotipus žmonių su negalia atžvilgiu ir suteikti kompetencijas, kad neįgalieji galėtų integruotis. Šioje projekto dalyje bus atliekama poreikių analizė, stereotipų ir požiūrių vertinimas, priemonių taikymas.
 2. Įdarbinimas. Tikslas – jau sukurtų priemonių taikymas bei jų koregavimas, aiškinant jų trūkumus ir kartu duodant patarimus įdarbinimo profesionalams.

VB ”P.A.O.L.A.“ (Italija)

Projekto tikslas: sukurti įmones ir sudaryti galimybes dirbti neįgaliems žmonėms, skatinant socialinį verslą (paslaugos neįgaliesiems).

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Įkurti socialines įmones, bendradarbiaujant su privačiu, valstybiniu bei nevyriausybiniu trečiuoju sektoriumi;
 2. Sukurti naujų socialinių įmonių ir sektorinių tinklus kokiame nors viename ekonominiame sektoriuje pagal vietos poreikį, pvz. turizmo srityje;
 3. Parodyti socialinėms įmonėms galimybę sukurti socialiai ir ekonomiškai naudingus produktus,
 4. Suteikti žinių ir praktikos gerinant neįgaliųjų verslumą.

VB “Pozityvios kaitos neįgaliųjų atžvilgiu skatinimas teisės, įsidarbinimo, mokesčių ir visuomenės nuomonės srityse ” (Latvija)

Projekto tikslai:

 1. Parengti teisinių pataisų, kurios padidintų žmonių su negalia galimybes darbo rinkoje, paketą, bei pateikti svarstyti Seimui.
 2. Sudaryti ir publikuoti pasiūlymus dėl darbo aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia.
 3. Organizuoti mokymo kursus ir konsultacijas žmonėms su negalia (tiek grupėse, tiek individuliai), siekiant pakelti jų kvalifikaciją, įgūdžius bei pristatyti įsidarbinimo galimybes.
 4. Kurti savipagalbos grupes bei socialinius dienos centrus visoje šalyje.
 5. Įgyvendinti du pilotinius projektus, susijusius su neįgaliųjų įdarbinimu adaptuotoje aplinkoje, kurti subsidijuojamas darbo vietas.
 6. Formuoti viešąją nuomonę ir visuomenės požiūrį, siekiant įtikinti, kad yra būtina sukurti apdatuotą darbo aplinką asmenims su negalia.

VB “TYFLOOEMPLOYABILITY” (Čekija) 

Projekto tikslinė grupė – asmenys su regėjimo negalia.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Tyrimas “Darbo rinkos analizė”
 2. Pagalba darbe
 3. Asmenų su regos negalia mokymai
 4. Bendradarbiavimas su darbdaviais

ATGAL>>

Close Menu