Asmenų su klausos negalia integracija į darbo rinką

NAUJIENOS

Duomenų bazė

Norėdami prisijungti prie duomenų bazės spauskite čia…

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Šešios vystymo bendrijos iš skirtingų šalių susibūrė į vieną komandą, siekdamos spręsti bendras problemas:

 • Žmonių su negalia motyvacijos stoka, ieškant įsidarbinimo galimybių
 • Kontaktų stoka, kurie sustiprintų galimybes gauti darbo pasiūlymus, socialinę integraciją Įsidarbinimo galimybių stoka, kai atsiranda senėjimo faktorius.
 • Galimybių gauti informacijos apie darbo rinką stoka žmonėms su negalia
 • Specialių kvalifikacijos kėlimo priemonių poreikis.
 • Darbdavių intereso stoka įdarbinti žmones su negalia.
 • Egzistuojantys stereotipai ir „negatyvus“ socialinis įvaizdis.

Partnerių  tikslai:

 • Teigiamo neįgaliųjų įvaizdžio kūrimas, tiek tarp pačių neįgaliųjų, tiek tarp darbdavių.
 • Naujų metodų kūrimas, siekiant pagerinti neįgaliųjų įdarbinimo padėtį
 • Pasikeitimas informacija (egzistuojančia metodologija, gerosios praktikos, pavyzdžiais) tarp partnerių
 • Neįgaliųjų verslumo skatinimas
 • Asmeninis dalyvavimas bei profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Bendradarbiavimas tarp Share partnerių, įgyvendinant projekto veiklas daugiausia vyksta tarptautinių susitikimų metu, kurių metu partneriai susipažįsta su kitose šalyse vykdomais  projektais,  planuoja veiklas, bendrai kuria naujus produktus.

Numatomi partnerystės rezultatai:

 • Bandomasis tyrimas „socialinio kapitalo“ įvertinimui
  Socialinis kapitalas- tai naujas požiūris į neįgalumą, kai bendruomenėje egzistuoja socialiniai tinklai – neįgaliųjų ryšiai, kontaktai su socialine visuomene, nesikišant valstybei.

 • Sklaidos priemonės
  Reklaminis bukletas, kuriame trumpai pristatomi visi nacionaliniai projektai

 • Rekomendacijos politikai
  Pateikiamos rekomendacijos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, susiejant jas su tarptautinės vystymo bendrijos veikla

 • Visų priemonių surinkimas
  Bus surinktos visos priemonės bei metodai, panaudoti bei išbandyti partnerių viso projekto metu.

 • Video
  Pagal nacionalinių Equal projektų patirtį bus sukurtas bendras partnerių produktas – videoklipas, kuris turėtų keisti visuomenės, politikų, darbdavių požiūrį į neįgalius žmones darbinėje veikloje.

  ATGAL>>

Close Menu